تاثير هم نشينی با افراد منفی گرا در زندگي چيست؟

ما در زندگی خود تحت تاثیر عوامل زیادی در پیرامون خودمان هستیم. عواملی كه می توانند هم تاثیر مثبت و منفی در زندگیمان داشته باشد ، از جمله عواملی كه می تواند روی افكار، باورها، رفتار و زندگی ما تاثیر بگذارد، حضور افراد منفی در زندگی ماست. كلا همه ما تحت تاثیر افراد پیرامون خود مثل اعضای خانواده، دوستان، همكاران و دیگر افراد جامعه هستیم. اما هم نشینی با افراد منفی گرا ممكن است تاثیرات منفی و مخربی روی زندگی ما داشته باشد.
اگر شما معتقد باشید كه چیزی امكان پذیر و دست یافتنی است، برای رسیدن به آن تلاش می كنید، علم می آموزید و زندگی تان را صرف رسیدن به آن می كنید. ولی وقتی اعتقاد داشته باشید كه چیزی در زندگی تان غیر ممكن و نشدنی است، هرگز برای رسیدن به آن تلاش نمی كنید و این فكر غیرممكن بودن شما را از تلاش برای آن مایوس می كند.
نقش افراد منفی گرا
نقش افراد منفی گرا هم در زندگی شما تقریبا به همین شكل است. متاسفانه بسیاری از چیزهایی كه در زندگی ما به عنوان امری غیرممكن پذیرفته می شود به دلیل تاثیر دوستان، همكاران و حتی اعضای خانواده است. البته نه ابنطور باشه كه ما مطیع محض افكار، حرف ها و رفتارهای دیگران باشیم ، خیر بلكه بخاطر دیدن یا شنیدن تجربیات آنها و عدم تجربه داشتن خود در آن زمنیه است. ممكن است ما فرصت تجربه كردن در آن زمینه را نداشته و صرفا به حرف ها و تجربیات اطرافیان خود اكتفا كرده ایم. بنابراین ما خواه یا ناخواه تحت تاثیر دیگران قرار می گیریم.
اما ما در این مقاله به شما نشان می دهیم كه چطور هم نشینی با افراد منفی گرا می تواند روی افكار و باورهای شما و درنتیجه روی زندگی و دستاورهای تان تاثیر منفی بگذارد.
چگونه افراد منفی ذهن مان را برنامه ریزی می كنند
ذهن ما با تكرار و تمرین قابل برنامه ریزی است. این یكی از قابلیتها قانون جذب است برای اینكه بتوانید به مرور زمان افكار و باورهای تان را تغییر دهید. یكی از این تكرار ها و تمرین ها هم می تواند تاثیر کلمات دیگران باشد. بخصوص افراد نزدیك به ما كه هر روز آنها میبینیم و یا افرادی كه با آنها زندگی می كنیم.
یكی از دلایلی كه بیشتر افراد عاشق كسانی می شوند كه هر روز آنها را ملاقات می كنند، این است كه ذهن تان بر پایه یك روند مداوم توسط آنها برنامه ریزی می شود.
البته تمام این برنامه ریزی هم همیشه جواب نمی دهد چون برای اینكه یك حرف یا یك تفكر به باور تبدیل شود شما باید به منبع آن اطمینان و اعتماد داشته باشید. پس متوجه می شویم كه اگر فردی منفی نگر و قابل اعتماد در اطراف خود داشته باشیم و با چنین فردی همنشین باشیم، چه خطری در كمین ما است.

نقش دوستان منفی نگر
دوستان منفی نگر نه تنها فقط ذهن مان را با افكار و ایده های منفی برنامه ریزی می كنند بلكه در نهایت منجر به تعریف ما از واقعیت زندگی مان، توانایی های مان و انتظارات زندگی مان می شوند. یك فرد منفی گرا ممكن است به طور غیر مستقیم و با تعریف كردن یك داستان حقیقی و مستند به شما بیاموزد كه چطور از بازار كار ترس داشته باشید. یا با بیان نمونه ای شكست خورده از رابطه عاشقی و رمانیتك، شما را از ازدواج با كسی كه عاشقش هستید بترساند.
این افراد منفی نگر هرگز به طور مستقیم به شما نمی گویند كه چنین باوری داشته باشید بلكه با بیان داستان ها و ماجراهای حقیقی و مستند به شما به طور مستقیم این باور و اعتقاد را تلقین می كنند كه آنها را از این به بعد به حقیقتی درست در زندگی تان بپذیرید. به همین دلیل است كه شما آنها را به عنوان باورهای زندگی تان در ذهن تان راه می دهید.
جلوگیری از تاثیر پذیری از افراد منفی نگر
هم نشینی با افراد منفی گرابسیار سخت و دشوار است. آنها در كنار تمام آسیب هایی كه به خودشان می زنند و شكست هایی كه در زندگی نصیب شان می شود، باعث صدمه زدن به اطرافیان خودشان هم می شوند. در اكثر مواقع اینگونه افراد به طور ناخودآگاه این رفتار را دارند و خودشان متوجه تاثیر منفی رفتارها و حرف های شان روی زندگی خود و دیگران نیستند. در برخی موارد هم ممكن است آگاهانه چنین واكنش هایی نشان دهند كه احتمالا بیشتر از گروه اول از مشكلات روحی و روانی رنج می برند.
بهترین راه برای دوری كردن از تاثیرات منفی افراد منفی نگر این است كه آنها را از اطراف تان حذف كنید و یا از آنها دوری كنید. اگر چنین امكانی برایتان وجود نداشت، و مجبور به زندگی كردن و یا كار كردن با اینگونه افراد بودید، می توانید تكنیك هایی را به كار بگیرید كه اثر منفی حرف ها و رفتارهای آنها را روی خودتان كمتر و یا خنثی كنید.
افراد را آگاه کنید
اگر متوجه شدید كه چنین فرد منفی نگری به طور ناخودآگاه چنین رفتاری دارد و ارتباط با او برایتان بسیار سخت و دشوار است سعی كنید او را از این ویژگی رفتاری اش آگاه كنید. سعی كنید او را متوجه عواقب و اثرات منفی رفتاری اش كنید. در خیلی از مواقع چنین افرادی متوجه رفتارشان نیستند و وقتی از ما هشداری را دریافت كنند، سعی می كنند كمی آگاهانه تر مراقب حرف ها و واكشن های شان باشند. اگر هم به هشدار شما اعتنایی نكرد و رفتارش را اصلاح یا تغییر نداد، فاصله تان را از او بیشتر كنید چون حرف ها و رفتارهای منفی او تاثیرات مخربی روی شما خواهد داشت.
شما می توانید از تكنیك های زیر برای مقابله با تاثیرات و انرژی های منفی كه از سمت افراد منفی نگر به سمت شما می آید، جلوگیری كنید:

به چالش كشیدن بحث
سعی كنید نسبت به حرف هایی كه افراد منفی نگر به شما می زنند با هوشیاری برخورد كنید. هر چیزی كه از آنها می شنوید، مخصوصا حرف های منفی را فورا نپذیرید. در عوض سعی كنید ادعا های شان را به چالش بكشید و از آنها بخواهید كه برای حرف ها و ادعاهای شان مدرك و شاهد ارائه كنند و درستی حرف های شان را ثابت كنند. حتی اگر آنها تجربه شخصی خود را و یا داستانی از زندگی شخص دیگری را به عنوان مدرك و شاهد برای شما تعریف و ارائه كردند، باز هم نپذیرید و به آنها بگویید كه صرفا یك داستان و یا نمونه نمی تواند اساس و بنیان یك حقیقت و یك باور كلی باشد و شما نیاز به مدارك و شواهد بیشتری دارید تا با این قضیه موافقت كنید و یا درستی آن را تایید كنید.
ریشه یابی افكار و حرف های منفی
هر كسی معمولا درباره باورها و اعتقادات شخصی خودش حرف می زند و سپس تلاش می كند آن را به همه دنیا تعمیم دهد و ادعا كند كه این باور مانند یك قانون كلی برقرار است. این امری طبیعی است چون انسان ها با عینك خودشان به دنیا نگاه می كنند و دنیا را از دریچه نگاه خودشان می بینند. هنگام هم نشینی با افراد منفی گرا هم همین است و آن ها با عینك منفی نگری خوشان دنیا را می بینند و درنتیجه افكار و باورهای منفی دارند. به همین دلیل سعی می كنند به دیگران هم باورهای منفی شان را انتقال دهند.
از طرفی، بیشتر مردم سعی می كنند با سرزنش كردن دیگران بخاطر اشتباهات خودشان از من خودشان دفاع كنند. مثلا اگر دختری پسری را به دلایلی از خودش براند، پسر بجای اینكه اقرار به اشتباهش كند تا بگوید كه چه معایبی دارد، می گوید او دختری افاده ای است. البته او طبق توانایی ها و بضاعتش بهترین عملكرد را داشته و اینگونه فكر می كند كه مشكل از خود او نیست و به این واكنش از خودش حمایت و دفاع می كند ولی كدام یك از ما كاملا شبیه دیگری است؟ همه ما آدم ها خصوصیات متفاوتی داریم. اگر كسی در انجام كاری شكست خورده باشد و یا تجربه تلخی داشته باشد، دلیل نمی شود كه دیگران هم همین وضع را تجربه خواهند كرد.
عوض كردن موضوع با حرفی مثبت
یكی از دیگر تكنیك هایی كه می توانید در مقابله با انرژی منفی اینگونه افراد بكار ببرید این است كه بالافاصله حرف آنها را قطع كنید و حرف مثبتی به میان بكشید. مثلا جنبه مثبت ماجرایی را كه او تعریف می كند را برای تغییر جو منفی حاكم انتخاب كنید. این تكنیك بخصوص برای افرادی كه به ناخودآگاه حرف ها و افكار منفی شان را به دیگران منتقل می كنند به خوبی جواب می دهد و حتی خود آنها هم ممكن است از این بحث استقبال كنند.

رد كردن موضوع
اگر از نادرست بودن حرف ها و ادعاهای طرف مقابل تان كاملا مطمئن هستیم به او اجازه پیشروی ندهید و همان ابتدا حرف های او را رد كنید. برای اینكه از اصرار و پافشاری او برای ادامه دادن حرف هایش و دفاع از ادعاهایش جلوگیری كنید، تجربه ای از زندگی خود یا دیگران را به عنوان مدركی برای درستی ادعای خود برای او تعریف كنید تا انرژی های منفی او را خنثی كنید.
هم نشینی با افراد منفی گرا به مرور زمان ممكن است روی افكار، باورها و حتی رفتارهای شما هم تاثیر بگذارد. اگر با این موضوع هوشیارانه و با آگاهی و دقت برخورد نكنید ممكن است خودتان هم بعد از مدتی تبدیل به یك آدم منفی نگر و شكست خورده در زندگی تان شوید. البته این درست نیست كه تمام آدم های منفی نگر انشان های كاملا شكست خورده ای در زندگی شان هستند. خیر . حتی ممكن است آنها موفقیت هایی هم درزندگی شان داشته باشند ولی این انرژی منفی حاكم بر زندگی شان باعث سلب آرامش و شادی خودشان و اطرافیانش می شود و بدون آنكه متوجه شوند به این سبك زندگی ناسالم خو گرفته اند.

Avatar موسسه اموزشی طوفان

معتبر ترین مرکز مشاوره کنکور در ایران

برچسب ها: انتخاب رشته کنکور ، کنکور 98
مقالات پیشنهادی

شرط سنی پذیرش فرهنگیان ۱۴۰۲ لغو شد

با رای دیوان عدالت اداری، شرط سنی که برای ورود به دانشگاه فرهنگیان که حداکثر ۲۴ سال تمام بود، لغو گردید. مطابق این رأی از کنکور ۱۴۰۲ به بعد، کلیه داوطلبانی که ⁧حداکثر ۴۰ سال سن دارند، می توانند در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده و دیگر اعداد ۲۲ و ۲۴ به عنوان حداکثر سن، معتبر […]

علائم عشق در نوجوانی چیست؟

علائم عشق در نوجوانی چیست و چگونه میتوان برای مراقبت از نوجوانان برنامه ریزی کرد؟ این شاید سوال تمام والدین به خصوص والدین کم تجربه ای که در خانواده خود نوجوان دارند باشد. والدین برای شروع حتما باید در ابتدا این اتفاق را به عنوان یک اتفاق طبیعی و شایع در بین نوجوانان بپذیرند. گاهی […]

تست کنکور 1

روش های صحیح تست زدن

  مقدمه: شاید برای شما هم پیش آمده باشد ،که مطلبی از کتاب درسی تان را به خوبی مطالعه کرده ایداما وقتی شروع به حل تست ها در خانه یا در آزمون ها میکنید،نتیجه ی دلخواه خودرا به دست نمی آورید یا احساس میکنید در مدیریت زمان برای پاسخ گویی به سوالات دچار مشکل می شوید. گاهی سوالات […]

11 + دو =

ساعت 8 الی 20 هر روز هفته

شماره تماس: 02188640157

آدرس ایمیل:toofanedu98@gmail.com

دسته بندی مقالات رشته

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه طوفان میباشد

طراحی سایت و سئو توسط لیسیانتوس